هندبال

ورزش هندبال را در زمان های دور با نام اورانیا می شناختند و حرکات این ورزش را در ۶۰۰ سال قبل از میلاد بر روی دیواره های حجاری شده آتن یونان در سال ۱۹۲۶ یافته اند، که این نشان دهنده ی قدمت این ورزش مهیج است. اما شکل گیری رسمی این ورزش به سال ۱۸۹۰ بر میگردد، در ادامه این ورزش توسط پدر هندبال یعنی کارل شلنز توسعه و تعمیم داده شد و به دلیل سردی هوا در منطقه اروپا ورزش هندبال داخل سالن و با هفت نفر بازیکن شکل امروزی را به خودش گرفت.

ورزش هندبال بین دو تیم در دو زمان ۳۰ دقیقه ایی انجام می شود. هر تیم از ۱۲ بازیکن دارد که از ۷ بازیکن درون زمین بهره می گیرد که از این بازیکنان ۱ نفر بعنوان دروازبان و بقیه نفرات در آرایش های تهاجمی و دفاعی بکار گرفته می شوند. هندبال‌ داخل سالنی به ابعاد ۴۰*۲۰ متر انجام می شود که در انتهای هر طرف زمین محوطه شش متر دروازه قرار دارد.

فواید ورزش هندبال

* آمادگی جسمانی:هندبال باعث افزایش سرعت، قدرت، استقامت، چابکی و انعطاف‌پذیری در فرد ورزشکار می‌شود.

* آمادگی روانی:خلا‌قیت و قدرت تصمیم‌گیری در ورزشکاران این رشته افزایش می‌یابد.

* افزایش سرعت عکس‌العمل:ورزشکاران این رشته نسبت به افراد عادی با سرعت بیشتری به تحریکات محیطی پاسخ می‌دهند.

* آمادگی فکری:افزایش قدرت تمرکز، اعتماد به نفس و توجه در این ورزشکاران بیشتر است.

* شادابی:کسب مهارت و بازی در این رشته باعث شادابی در بازکنان هندبال می‌شود.

 

بازگشت به بالا