باشگاه فرهنگی ورزشی اکسون

باشگاه اکسون

اسلایدر والیبال بانوان

باشگاه فرهنگی ورزشی اکسون

باشگاه اکسون

اسلایدر بسکتبال آقایان

باشگاه فرهنگی ورزشی اکسون

باشگاه اکسون

اسلایدر والیبال بانوان

باشگاه فرهنگی ورزشی اکسون

باشگاه اکسون

اسلایدر والیبال نوجوانان

باشگاه فرهنگی ورزشی اکسون

باشگاه اکسون

اسلایدر والیبال نوجوانان

باشگاه فرهنگی ورزشی اکسون

باشگاه اکسون

باشگاه فرهنگی ورزشی اکسون

باشگاه اکسون

قبلی
بعدی

باشگاه فرهنگی ورزشی اکسون

باشگاه اکسون ، با بهره مندی از تجربه و توان بالا و اعتقاد راسخ برای اقدامی مقتدرانه با استفاده از نظرات دانایان و پیشکسوتان ، براساس برنامه ریزی های مدون و استاندارد که با استفاده از روشهای علمی مدرن با تاکید بر شرایط بومی کشور با چشم اندازی بر جهانی شدن دانش آموزان و بازیکنان نه تنها به عنوان یک ورزشکار حرفه ای، بلکه در وهله اول معرفی و آموزش سبک نوین زندگی برای نسل آینده ساز کشورمان با تکیه بر آموزش بسکتبال و والیبال، همراه با تعلیم آموزه ها و مهارتهای زندگی مدنظر بوده و همگام با این امر مقدس و زیربنایی، تعلیم جوانانی ورزشکار، توانمند و باغیرت که بتوانند در میادین بین المللی برای کشور عزیزمان افتخار بیافرینند و شاید نیز فراگیری این ورزش ها برای ایشان به صورت حرفه، درگاهی باشد تا با شادی و تندرستی گذران زندگی نمایند ولی ارجح ترین آن دوری از آلودگیهای جامعه و مبارزه با ناملایمات زندگی و آمادگی برای کارزار خواهد بود.

جدول گروه بندی مسابقات

بسکتبال و والیبال

جدول گروه بندی سوپر لیگ بسکتبال آقایان ۹۹

جدول رده بندی لیگ برتر سال ۹۹ آقایان گروه الف

بازگشت به بالا